Osman Nuri Topbaş (K.S)

Hayır Sahiplerinden, İhtiyaç sahiplerine...

Osman Nuri Topbaş (K.S)

1942 yılında İstanbul Erenköy’de doğdu. Babası Mûsâ TOPBAŞ, annesi de H. Fahri KİĞILI’nın kerîmesi Fatma Feride Hanım’dır.

İlk eğitimini Erenköy Zihni Paşa İlkokulu’nda tamamladı. İlkokul yıllarında özel Kur’ân eğitimi aldı. 1953 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi. O yıllarda bu okul, Osmanlı’nın ulu çınarlarının bakıyyeleri sayılan M. Celâleddin ÖKTEN, Mâhir İZ gibi üstadların, Nureddin TOPÇU gibi Batı’da eğitim almış mütefekkirlerin hocalık yaptığı önemli bir kurumdu. Amcası ve akrânı Âbidin TOPBAŞ ile bu okulu 1960 yılında tamamladı. İmam-Hatipli yıllarda söz konusu yaşlı hocalardan başka M. Zekâi KONRAPA, Yaman Dede (Abdülkadir KEÇEOĞLU), Ahmet DAVUTOĞLU, Mahmud BAYRAM, Ali Rızâ SAĞMAN hocalardan ders aldı.

İmam-Hatip yıllarında Üstad Necip Fâzıl’ı tanıdı. O’nun yakın çevresinde bulundu, sohbetlerinin müdâvimi, Büyük Doğu dergisinin takipçisi, eserlerinin okuyucusu ve de fikirlerinin maddî ve mânevî destekçisi oldu.

İmam-Hatip Lisesi’ni tamamladıktan sonra bir süre ticaret ve sanayi ile meşgul oldu. 1962 yılında askerliğini amcasıyla birlikte Siirt-Tillo’da yedek subay öğretmen olarak yaptı. Görevi sırasında gönlüne öğretmenlik sevdâsı düştü ve insanları eğitmekten ve gençlerle meşgul olmaktan haz alır oldu.

Askerlik dönüşü tekrar kendini sanayi ve ticaretin içinde buldu. Ancak o, ilim ve hayır hizmetlerinden hiç kopmadı. İlim Yayma Cemiyeti’nde faal olarak çalıştı. Kendi işyeri âdeta bir hayır kurumu ve vakıf gibiydi; talebelere burs verir, fukaraya yardımcı ve destek olurdu. Âilenin hayır hizmetleri âdeta onun uhdesindeydi. Yazıhânesinde îfâ ettiği bu hizmetleri Hüdâyî Vakfı’nın kuruluşundan sonra bu vakfa taşıdı. Kuruluşuna öncülük ettiği vakfın hizmet ufkunu önce ülkelere sonra kıtalara açtı. Türkî Cumhuriyetler başta olmak üzere bütün kardeş millet ve topluluklardan gelen gençlere maddî ve mânevî destekte bulunarak yetişmelerinde yardımcı oldu.

Tarih, edebiyat ve şiire merakı sebebiyle 1990’lı yıllardan sonra yazı hayatına başladı.

Eserleri:

Mesnevî Bahçesinden BİR TESTİ SU
RAHMET ESİNTİLERİ
Tarihten Günümüze İBRET IŞIKLARI
Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle OSMANLI
İSLÂM ÎMAN İBÂDET
NEBÎLER SİLSİLESİ 1-3
HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFA 1-2
Îmandan İhsâna TASAVVUF
VAKIF-İNFAK-HİZMET
Gönül Bahçesinden MUHABBETTEKİ SIR
Gönül Bahçesinden SON NEFES
Gönül Bahçesinden SAÂDET DAMLALARI
Mesnevî Deryâsından ÂB-I HAYAT KATRELERİ
Dünyadaki Cennet HUZURLU ÂİLE YUVASI
Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem- EMSALSİZ ÖRNEK ŞAHSİYET
HÜDÂYÎ’NİN ZİYAFET SOFRASINDAN
TARİHE YOLCULUK
FAZÎLETLER MEDENİYETİ 1-2
HACC-I MEBRUR ve UMRE
Ebedî Fecre Doğru MUHABBET ve MÂRİFET
Mesnevi Bahçesinden İNSAN DENİLEN MUAMMÂ
Gönül Bahçesinden ÖYLE BİR RAHMET Kİ
Gönül İkliminde DAMLADAN DERYAYA
İHLÂS VE TAKVÂ
SIR ve HİKMET 1-2
Peygamber Mesleği: İNSANIN EĞİTİMİ
Gönül Bahçesinden HAK DOSTLARININ ÖRNEK AHLÂKINDAN 1-2
EĞİTİMDE 101 ADIM
Îmandan İhsâna HAK YOLCULUĞU
BİR NASİHAT, BİNBİR İBRET…
ASR-I SAÂDET TOPLUMU
Nebevî Bir Eğitim Metodu SOHBET VE ÂDÂBI
Mânevî Zirvelerin Ulvî Basamağı HİZMET
Kâinat, İnsan ve Kurʼânʼda TEFEKKÜR
Hakkʼa Adanmış GENÇLİK
40 SORU 40 CEVAP
GÖNÜL YOLCULUĞU
Fahr-i Âlem – Habîb-i Hüdâ HZ. MUHAMMED MUSTAFA
Damla ve Derya DÜNYA ve ÂHİRET
ALTIN SİLSİLE
NESİL ENDİŞESİ
Hak Din İSLÂM
MÜSLÜMANIN PARA İLE İMTİHANI
HİDAYET GÜNEŞİ
ECDÂDIMIZ VE BİZ
HİZMETTE 101 ESAS
Gönül Bahçesinden HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER 1
İSLÂM NAZARINDA AKIL ve FELSEFE
Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed – Ebedî Mûcize Kurʼân-ı Kerîm
EN BÜYÜK İLÂHÎ RAHMET
SIR VE HİKMET İNCİLERİ 1-2
Müslümanın Kendisiyle İmtihanında TASAVVUF
O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Nasıl Öğretirdi?
Oʼnun -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Eğitim Lisânı
Gönül Dergâhından HAKÎKAT İNCİLERİ
Mâziden İstikbâle
Hak Dostlarından Hikmetler – BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ
Eğitimde Önceliklerimiz
Hak Dostlarından Hikmetler – CÂFER-İ SÂDIK
Hak Dostlarından Hikmetler – İMÂM-I RABBÂNÎ
Bizim Medeniyetimiz
Gönüller Sultânı Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e MUHABBET
Sâliha Hanım
Kitapları birçok dile çevrilen Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, bu dillerin konuşulduğu ülkelerden gelen seminer, konferans ve panel tekliflerini kabul ederek, fikirlerini paylaşmakta ve bunu insanlığa hizmet anlayışı içerisinde sürdürmektedir.

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, evli ve dört çocuk babasıdır.

kaynak : www.osmannuritopbas.com

Sami Efendi Vakfı

Menü

Takip Edin!